Privacyverklaring

De Bibliotheek Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Bibliotheek Krimpenerwaard legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden
en onderzoek, met als doel:

  • Bijhouden van aantal nieuwe klanten per regio
  • Analyseren van deze data
  • Verbeteren van onze website en/of dienstverlening
  • Marketingdoeleinden

Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

De Bibliotheek Krimpenerwaard zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens niet afstaan aan derden, met uitzondering van het Centraal Bureau voor de Statistiek (zie hieronder). Op de uitlevering van persoonsgegevens kan ook een uitzondering worden gemaakt op grond van de wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.  

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van uw gegevens aan het CBS door contact op te nemen met de Bibliotheek Krimpenerwaard.